Katedra sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje je jednou z největších kateder na Ostravské univerzitě. Její historie sahá až do 50. let minulého století, kdy byla založena Katedra geografie na tehdejší Pedagogické fakultě. Po vzniku Ostravské univerzity v roce 1991 nalezla své současné místo na Přírodovědecké fakultě. Zde došlo také v roce 1996 k rozdělení na dvě části – Katedru fyzické geografie a geoekologie a Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Za více než deset let své samostatné existence se stala respektovaným a uznávaným pracovištěm ve sféře společenskovědních disciplín geografie, a to nejen v České republice, ale také v prostoru Střední Evropy. V současnosti zde působí dvě desítky pedagogů, kteří se specializují na jednotlivé geografické obory a světové makroregiony. Na výuce se rovněž podílí 15 externích lektorů, kteří převážně zajišťují výuku cizích jazyků nebo vedou předměty, které jsou primárně zaměřeny na praxi. Cílem katedry je vytvářet atraktivní a přátelské prostředí pro vysokoškolské vzdělání studentů v bakalářském, magisterském a také doktorském studiu, a díky nabídce reflektující neustále se měnící požadavky trhu práce i vysokou šanci pro uplatnění studentů v profesním životě. O práci katedry nejlépe vypovídá uplatnění jejích absolventů. Mimo jiné se můžeme chlubit následujícími jmény:

  • Ivana Biková – expertka za ČR pro boj s dezertifikací při OSN
  • Otto Dušek – zakladatel známé cestovní kanceláře Dušek Tours
  • Tomáš Etzler – redaktor CNN a ČT
  • Pavel Muroň – programový koordinátor rozvojové pomoci v Kamerunu
  • Přemysl Pela – generální ředitel ARIBA Czech, s.r.o.,
  • Milan Půček – 1. náměstek ministra pro místní rozvoj
  • Petr Vaněk – manažer komunikace Hyundai
  • Jaroslav Kurfürst – zástupce velvyslance České republiky v USA

 

Pokud vás zajímají další informace o katedře, prozkoumejte naše univerzitní webové stránky.