Městský a regionální management

Centrum městského a regionálního managementu při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje pro studenty Ostravské univerzity připravuje v rámci projektu OP VK Inovace sociální geografie 4 kurzy z oblasti územního rozvoje a marketingového managementu měst a regionů.

Jedná se o následující kurzy:

KSG/MRMUV – Úvod do problematiky rozvoje měst a prostorového plánování

KSG/MAMER Městský marketing

KSG/MRMMG Městský management a BID´s

KSG/MRMKO Komunikační dovednosti a komeptence v městském a regionálním managementu