Mezinárodní cestovní ruch

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje si pro vás připravila v rámci projektu OP VK Inovace sociální geografie na OU sedm nových kurzů tématicky zaměřených na mezinárodní cestovní ruch. Tyto kurzy jsou otevřeny pro všechny studenty Ostravské univerzity, kteří mají zájem o problematiku související s fenoménem cestovního ruchu. Můžete si je zapsat a absolvovat jednotlivě a budou vám započítány do kategorie „výběrových“ předmětů. Pokud však úspěšně absolvujete 4 ze 7 kurzů, získáte navíc certifikát, kterým můžete prokázat své profesní znalosti a dovednosti získané v jejich průběhu.

 

Tématický modul obsahuje následující kurzy:

 

Kurzy průřezové:
  • KSG/MCRZK Mezinárodní cestovní ruch 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2010/2011
  • KSG/MCRPR Služby a průvodcovství v cestovním ruchu 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2010/2011
  • KSG/MCREK Ekonomika a podnikání v cestovním ruchu 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2011/2012
  • KSG/ MCROT Dobrodružná a outdoor turistika 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2011/2012
Kurzy destinační:
  • KSG/MCREV Destinace cestovního ruchu – Evropa a Rusko 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře ZS 2011/2012
  • KSG/MCRAS Destinace cestovního ruchu – Asie a Oceánie 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře ZS 2011/2012
  • KSG/MCRAM Destinace cestovního ruchu – Amerika 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2010/2011
  • KSG/MCRAF Destinace cestovního ruchu – Afrika 1+0+0 4 kredity Poprvé se otevře LS 2011/2012
V předzápise na letní semestr  2010/2011 si již můžete zaregistrovat tyto kurzy: KSG/MCRZK – Mezinárodní cestovní ruch,
KSG/MCRPR – Služby a průvodcovství v cestovním ruchu
KSG/MCRAM – Destinace cestovního ruchu – Amerika.
V předzápise na zimní semestr 2011/2012 si můžete zaregistrovat následující kurzy:
KSG/MCRAS
KSG/MCREV
V předzápise na letní semestr 2011/2012 si můžete zaregistrovat následující kurzy:
KSG/MCROT
KSG/MCREK
Výuka kurzů bude probíhat jednou za čtrnáct dní a pro všechny kurzy budou připraveny praktické studijní materiály s množstvím příkladů a praktických ukázek. Výučující budou používat pro správu kurzů LMS Moodle.